Gott om fördelaktiga butikslokaler i Umeå
Nu stärker Norrporten sin position på marknaden

Umeå är en svensk stad på framväxt. Universitetet drar till sig människor och bidrar till en ökad handelsverksamhet. Det gynnar Norrporten, ett rikstäckande fastighetsbolag, som förfogar över 150 000 kvadratmeter yta fördelat på 52 fastigheter.
Norrporten är ett rikstäckande fastighetsbolag som finns etablerat i många större städer i landet, med undantag för storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av kommersiella lokaler, främst butiks- och kontorslokaler, men man har även ytor för privat boende.
– Fastigheterna ska vara attraktiva, i bästa läge. Så sent som den första juni förvärvade vi Vasakronans fastigheter i Umeå, Luleå, Sundsvall, Gävle, Karlstad, Örebro, Jönköping, Växjö och Kristianstad, berättar Bengt-Olov Bredberg som är marknadsområdeschef på Norrporten.
Detta gör Norrporten till en av de största branschaktörerna på dessa orter. Norrporten ägs till lika delar av 2:a AP-fonden, 6:e AP-fonden och Vasakronan. I Umeå består fastighetsbeståndet av ca 150 000 kvadratmeter golvyta. Bengt-Olov tycker att det är spännande att få jobba i en expansiv region som Umeåregionen. Här finns ett av landets största universitet och en stark handel gör att det är stor efterfrågan på fördelaktiga butikslägen.
Framtidsversionen för företaget är att genom förädling, köp och försäljning av fastighetsbeståndet stärka sin position som det ledande fastighetsbolaget i Umeå.

Norrporten

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 090-175440
Fax: 090-175454


Email:
thomas.johansson@norrporten.se

Hemsida:
www.norrporten.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN